Oferta mieszkaniowa dotyczy osiedla w Alejach H. Sienkiewicza 1.

Wszystkie mieszkania w I i II Etapie przy ul. Akademickiej są sprzedane.

Apartamenty w III Etapie przy Al. H. Sienkiewicza są w trakcie realizacji. Przyjmujemy rezerwacje zgodnie z terminem zgłoszeń osób zainteresowanych. Lista osób zainteresowanych jest bardzo długa, ale ze względu na różne sytuacje życiowe, wstępne rezerwacje mogą ulec zmianie i niektóre mieszkania staną się znowu dostępne dla osób zapisanych w późniejszych terminach.

W drugiej połowie 2021 roku rozpoczniemy realizację bloku wielorodzinnego na Osiedlu nad Bzurą przy ul. Blich 11a w Łowiczu.