Oferta mieszkaniowa dotyczy osiedla w Alejach H. Sienkiewicza 1.

Wszystkie mieszkania w I i II Etapie przy ul. Akademickiej są sprzedane.

Apartamenty w III Etapie przy Al. H. Sienkiewicza są w trakcie realizacji, ale nie posiadamy już dostępnych mieszkań.

Pod koniec 2021 roku rozpoczniemy realizację bloku wielorodzinnego na Osiedlu nad Bzurą przy ul. Blich 11A w Łowiczu.