Lokale usługowe będą się znajdowały na parterze nowego obiektu przy Al. H. Sienkiewicza 1. Wyższe kondygnacje przeznaczono na mieszkania z niezależnym wejściem. Będzie to ostatni III etap inwestycji przy zachowaniu spójności funkcjonalnej i architektonicznej z pozostałymi obiektami.

Dla lokali usługowych udostępniony będzie parking przy kościele Św. Leonarda.

Elewacja północna - Aleje Sienkiewicza
Elewacja północna – Aleje Sienkiewicza