Klauzula informacyjna

W związku z początkiem obowiązywania w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (tzw. RODO), pragniemy przekazać Państwu poniższe informacje:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Franciszek Mostowski, zam. w 99-400 Łowiczu, ul. Nowa 8/3.1 („Administrator”) – INWESTOR Franciszek Mostowski, INWESTOR Łowicz Sp. z o.o., INWESTOR Franciszek Mostowski Sp. z o.o.

W każdej sprawie związanej z danymi osobowymi, Użytkownik może się z nami skontaktować jako z Administratorem wysyłając e-mail na adres: biuro@inwestor.lowicz.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne:

 • W celu podpisania umowy, a następnie realizacji postanowień wiążącej nas umowy -umowa deweloperska, umowa kupna-sprzedaży mieszkań, lokali, powierzchni użytkowych i garażowych, umowa najmu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Do realizacji obowiązujących przepisów prawa dla celów podatkowych i rachunkowych – w celu wystawienia faktury vat.

 • Do kontaktowania się z Państwem, w celach związanych z realizacją zawartej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • W celach archiwizacyjnych (podstawa prawna art. 86 § 1 oraz art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej)

 • Do ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • W celu windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeśli wyrażą Państwo zgodę, przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • Podpisania umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej i podobnych

 • Wpisania na listę rezerwacyjną

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie w taki sam sposób w jaki została wyrażona (na piśmie). Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Wycofanie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy.

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć usługę:

 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania

 • Adres e-mail lub telefon kontaktowy

 • Nazwa firmy, imię i nazwisko, adres siedziby firmy (w przypadku firm)

 • NIP (w przypadku firm)

Jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzymamy od Państwa tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będziemy mogli zrealizować warunków umowy.

Dodatkowo jako Administrator danych osobowych swoich pracowników przetwarzamy dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji stosunku pracy, wynikające z odrębnych przepisów prawa – Kodeks pracy, formularze ZUS itp.

 1. Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą być ewentualnie udostępniane firmom windykacyjnym, zajmującym się na nasze zlecenie odzyskiwaniem zobowiązań.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres trwania zawartej pomiędzy nami umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – przez okres 3 lat

 • Wykonania napraw wynikających z rękojmi – przez okres 5 lat

 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych – przez okres maksymalnie 5 lat

 • Realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) – przez okres współpracy

 1. Państwa prawa

 • Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj. prawa do dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • Z prawa sprzeciwu możecie Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 • Macie Państwo prawo wnieś skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Informacja o wymogu /dobrowolności podania danych

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 1. Informacja o źródle danych

W większości sami przekazujecie nam Państwo dane osobowe. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej Państwa dane możemy pozyskać również ze źródeł publicznych takich jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, Baza Internetowa REGON.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przekazane nam przez Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Media społecznościowe

Posiadamy profile na poniższych portalach społecznościowych:

Przetwarzamy dane osobowe uczestników odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych, którzy wykonali co najmniej jedno z poniżej wymienionych działań:

 • Kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj”

 • Opublikowanie komentarza do postu Administratora

 • Opublikowanie recenzji Administratora na danym portalu

 • Przesłanie wiadomości za pośrednictwem danej platformy społecznościowej

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji z użytkownikami profilu na danej platformie społecznościowej: odpowiedzi na zadane pytanie lub odpowiedzi na komentarz i nie są przekazywane poza daną platformę społecznościową.

Zakres danych przetwarzanych w ramach profili Administratora w mediach społecznościowych obejmuje:

 • identyfikator użytkownika, np. imię i nazwisko

 • dane identyfikacyjne konta użytkownika

 • zdjęcie profilowe i zdjęcia zamieszczone przez danego użytkownika na profilu Administratora (np. w komentarzu)

 • treść komentarzy oraz treść wiadomości przesyłanych za pomocą danej platformy społecznościowej

 • anonimowe dane statystyczne gromadzone za pomocą plików cookies.

Dane osobowe są udostępniane właścicielowi portalu społecznościowego na zasadach określonych na stronach internetowych tych portali.

 1. Polityka COOKIES

Poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek.

W Naszych Serwisach korzystamy z usług zewnętrznych serwisów, takich jak Google Analytics oraz Facebook. Szczegóły zasad można znaleźć na stronach internetowych Google i Facebook. Narzędzia oraz usługi wymienionych serwisów pomagają rozwijać nasz Serwis najlepiej i najsprawniej jak to tylko możliwe, oczywiście w zgodzie i poszanowaniu prywatności.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy dodatkowo, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies do swojej przeglądarki, możesz zmienić jej ustawienia. Drogi kliencie, dzięki tym wszystkim plikom i usługom, możesz automatycznie zalogować się, lub w spersonalizowany dla Ciebie sposób wyświetlać niniejszą witrynę.