Budynek oddano do użytku w 2016 roku. Stanowi 1 Etap inwestycji polegającej na adaptacji terenu po dawnej wyższej szkole na cele mieszkalne i mieszkalno-usługowe. Łącznie 15 mieszkań o powierzchniach od 45 do 95 m2 oraz budynek garażowy na 4 stanowiska. Za powyższą inwestycję inwestor uzyskał dyplom uczestnictwa w I etapie konkursu Modernizacja Roku 2016 – na podstawie zgłoszenia do konkursu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.