Lokalizacja

Nieruchomość zlokalizowana jest po drugiej stronie płynącej przez Łowicz rzeki Bzury, wzdłuż ul. Blich o nr 11a w dzielnicy Korabka. Posesja mieści się w obrębie 1 km od Starego Rynku, Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego, Państwowej Straży Pożarnej, Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej czy PGE Dystrybucja, 2 km od dworca PKP, Urzędu Pocztowego, szkół, przedszkoli czy kina. Przy ul. Blich znajdują się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Stacja Uzdatniania Wody, Cmentarz Katedralny, domy mieszkalne jedno- i wielorodzinne oraz pola uprawne wykorzystywane przez ZSP nr 2. Nieruchomość skomunikowana jest z centrum od wschodu, głównie przez most na rzece Bzurze przy ul. Mostowej, zaś od zachodu ulicy Blich znajduje się obwodnica drogowa miasta (droga krajowa nr 14). Teren graniczy od strony zachodniej i południowej z działkami drogowymi, gruntowymi, które stanowią dojazd do sąsiednich działek rolnych. Od strony północnej będzie znajdował się dojazd do ul. Blich przez drogę wewnętrzną. Od strony północno-wschodniej nieruchomość graniczy z działką nr 1387/4, na której znajduje się dwukondygnacyjny budynek wielorodzinny. Wschodnia granica działki sąsiaduje z utwardzoną działką drogową, stanowiącą dojazd do sąsiednich garaży i przepompowni.

Widok od strony rzeki Bzury
Widok od strony rzeki Bzury